LA FOTOGRAFIA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Presentació a càrrec 

d'Andrei Fărcăşanu, fotògraf

Dijous, 24 d'octubre a les 19h

Jardins d'Olokuti-Espai Jiwar

C. d'Astúries 38, baixos (al costat de la parada de metro L3 Fontana)

www.jiwarbarcelona.com

Andrei Fărcăşanu és doctorat en Fotografia social i llicenciat en Belles arts per la Universitat de Bucarest. El seu treball navega entre la fotografia documental i el document personal. El seu és un univers creatiu personal a partir de les fotografies autorreferencials i les immersions documentals en la realitat social de diferents països, que s'unifiquen així sota la mirada del fotògraf.

Andrei ens conduirà a través dels grans principis de la fotografia social i ens donarà a conèixer la seva feina com a fotògraf al mateix temps que ens explicarà el seu proper projecte participatiu amb veïns i veïnes del barri de Gràcia, que forma part del projecte Jiwar "Construint veïnatges".

CAST 

Jueves, 24 de octubre, 19h

Jardines de Olokuti-Espacio Jiwar

C. de Asturias 38, Bajos (al lado parada de metro L3 Fontana)

Andrei Fărcăşanu está doctorado en Fotografía social y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Bucarest. Su trabajo navega entre la fotografía documental y el documento personal. El suyo es un universo creativo personal a través de las fotografías autorreferenciales y las inmersiones documentales en la realidad social de diferentes países, que se unifican de esta manera bajo la mirada del fotógrafo. 

Andrei nos acompañará a través de los grandes principios de la fotografía social y nos dará a conocer su trabajo como fotógrafo al mismo tiempo que nos explicará su próximo proyecto pariticipativo con vecinos y vecinas del barrio de Gràcia, parte integrante del proyecto "Construint veïnatges" ("Construyendo vecindades"). 

 ENGL

Thursday the 24th of Octobre, 7 p.m.

Olokuti garden- Jiwar space

Astúries 38 (next to metro station L3 Fontana)

Andrei Fărcăşanu is Ph-D in Social Photography and graduate in Fine Arts at Bucarest University. His work develops between documentary photography and private portrait producing an original creative realm from self referenced photography and immersions in the social reality of different countries, all united through the photograph's vision. Andrei will introduce us to the fundamentals of Social Photography, and will explain to us his own participative project with the inhabitants of Gracia district as part of Jiwar project Making Neighborhood.

www.jiwarbarcelona.com

Facebook Jiwar Creation and Society