Header

 

(versión en castellano a continuación)

TALLER DE NINOTS SALVATGES

Dissabte, 8 de novembre de 17h a 19h

Espai Jiwar- Jardí Olokuti. C. d'Astúries 38 (entrada per Olokuti)

Cost: 10€/persona. Segon membre de la mateixa família 40% descompte. Materials inclosos.

Taller impartit per Nevenka Pavic, artista visual. Nevenka Pavic porta a Jiwar una de les seves propostes més aplaudides, el taller de Ninots Salvatges. Nens i nenes, adults i famílies esteu convidats a compartir una estona de creativitat i d'imaginació manipulant materials de tot tipus i creant el vostre propi ninot.

Inscripcions a info@jiwarbarcelona.com

 

Si plou, l’activitat queda anul·lada

 

 

NOVEMBRE ÉS

"CONSTRUINT VEÏNATGES II"

 

Durant el mes de novembre i part de desembre té lloc a Jiwar la segona edició del projecte “Construint veïnatges”. Per segona vegada, Jiwar ha fet una convocatòria convidant a artistes de totes disciplines a desenvolupar un projecte participatiu i amb sensibilitat comunitària entorn del principi del veïnatge.  

 

Enguany, els projectes seleccionats han estat:

 

JULIA DIERICKX BRAX, artista visual, França-Barcelona.

Julia treballa amb els retrats de dones de Gràcia, vinculades a Jiwar, des dels quals crea grans instal·lacions amb fils i claus i, a través de tallers participatius, animacions digitals en GIF.

Veure: http://juliadierickxbrax.blogspot.com.es/

 

WIL WELDON, periodisme etnogràfic, video US.

Recerca sobre els horts urbans de la ciutat de Barcelona i les relacions humanes, socials, polítiques que es creen a partir d’aquests espais naturals a la ciutat i les motivacions diverses de qui els treballen.  

Veure: http://wilweldon.com/

 

AMAL KHIZIOUA, experta en literatura oral i contacontes, Marroc.

Amal ja ha començat a donar les eines de l’oralitat a dos grups de dones de totes les edats i procedències a Ciutat Vella i Gràcia a partir de dos tallers. El conte serà doncs el centre des del qual les participants compartiran valors i imaginaris i un espai d'apoderament i solidaritat.

Veure: http://amal.khizioua.free.fr/

 

DEIRDRE O’MAHONY, artista visual i militant. Irlanda.

Així com el conte és el lloc intangible on es troben els valors universals, un element culinari tan comú com la patata porta a Deirdre O’Mahony a reivindicar l’autocultiu i el valor universal d’aquest tubercle, que ha salvat la vida a tantes persones al llarg de la història. Tallers participatius en els quals es posaran en comú les relacions simbòliques i quotidianes amb la patata, les tradicions culinàries, els imaginaris, etc. Degut a un problema de darrera hora, Deirdre posposa el seu projecte per al mes de maig de 2015.

 Veure: http://www.deirdre-omahony.ie/

El projecte Construint veïnatges està subvencionat per Barcelona Intercultural

ACTIVITATS RELACIONADES AMB

"CONSTRUINT VEÏNATGES II" DURANT ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE 2014

 

MUNTATGE INSTAL·LACIÓ JARDÍ

DISSABTES 8, 15, 22 i 29 de novembre. De 14h a 18h

Muntatge instal·lació retrats dones de Gràcia a l'espai jardí de Jiwar per part de Julia Dierickx Brax. Podeu veure com l'artista procedeix a fer el muntatge. Entrada lliure. Per a més informació escriviu-nos a info@jiwarbarcelona.com

 

TALLERS CREACIÓ ANIMACIÓ GIF

DIUMENGES 9, 16, 23 i 30 de novembre. De 18h a 19h30. A l'espai de creació Jiwar: C. d'Astúries 38, Pral.

Julia Dierickx Brax obre les portes perquè les persones que ho desitgin puguin participar en la creació de les imatges que configuraran les animacions GIF originades a partir dels retrats- instal·lacions. Per a totes les edats (a partir de 4 anys). Prèvia inscripció a info@jiwarbarcelona.com. Gratuït.

 

CONNEXIONS CREATIVES. BARCELONA I EL MÓN.

DIJOUS, 20 de novembre a les 18h. HANGAR. Sala Ricson. C. Emília Coranty, 16

Amal Khizioua, juntament amb els artistes residents a Hangar i a Jiser reflexions mediterrànies, explicarà quines són les connexions creatives que s'han donat amb la ciutat de Barcelona, en tant que artista de la paraula i la narració. Entrada lliure.

 

L'ART DE CONTAR DES DE LA TRADICIÓ MARROQUINA. PRESENTACIÓ D'AMAL KHIZIOUA

DILLUNS 24 de novembre, a les 19h. Biblioteca Vila de Gràcia, C. Torrent de l'Olla, 104. Entrada lliure.

 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE "CONSTRUINT VEÏNATGES II"

DIMARTS, 2 de desembre. 19h. Biblioteca Vila de Gràcia, C. Torrent de l'Olla, 104. Entrada lliure.

Els artistes participants al projecte, Wil Weldon, Amal Khizioua i Julia Dierickx Brax, presentaran la seva feina al públic barceloní, els seus objectius inicials, sorpreses i experiències.

 

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "CONSTRUINT VEÏNATGES II"

DIMARTS, 9 de desembre, 19h. OAC Gràcia. Seu del districte de Gràcia. Plaça de la Vila, 2.

Veniu a conèixer la documentació gràfica sobre l'evolució del projecte i les experiències de les participants, col·laborador@s i dels artistes.

 

Agraïm el suport donat per l'Ajuntament de Barcelona i pels companys i companyes del Casal del Barri Pou de la Figuera i de l'Espai Jove la Fontana, a la Biblioteca Vila de Gràcia, a Barcelona Intercultural, així com a les nombroses associacions que ens han ajudat a divulgar i donar a conèixer les nostres propostes i ens han connectat quan ha estat necessari amb persones i altres entitats.

---

 

TALLER DE MUÑECOS SALVAJES

Sábado, 8 de noviembre de 17h a 19h

Espacio Jiwar- Jardín Olokuti. C. d'Astúries 38 (entrada por Olokuti)

Coste: 10€/persona. Segundo miembro de la misma familia 40% descuento. Materiales incluidos. 

Taller impartido por Nevenka Pavic, artista visual. Nevenka Pavic lleva a Jiwar una de sus propuestas més aplaudidas, el taller de Muñecos Salvajes. Niños y niñas, adultos y familias estáis invitados a compartir un rato de creatividad e imaginación manipulando materiales de todo tipo y creando vuestro propio muñeco. 

Inscripciones a info@jiwarbarcelona.com

Si llueve, la actividad queda anulada.

NOVIEMBRE ES

"CONSTRUINT VEÏNATGES II"

 Durante el mes de noviembre i parte de diciembre tiene lugar a Jiwar la segunda edición del proyecto "Construyendo Vecindad". Por segundo año, Jiwar ha abierto una convocatoria invitando a artistas de todas disciplinas a desarrollar un proyecto participativo y con sensibilidad comunitaria alrededor de los principios de la vecindad. 

Este año, los proyectos seleccionados han sido: 

JULIA DIERICKX BRAX, artista visual, Francia-Barcelona.

Julia trabaja con los retratos de mujeres de Gràcia, vinculadas a Jiwar, desde los cuales crea grandes instalaciones con hilos y clavos y, a través de talleres participativos, animaciones digitales en GIF.

Ver: http://juliadierickxbrax.blogspot.com.es/

 

WIL WELDON, periodismo etnográfico, video, US.

Wil investiga los huertos urbanos de la ciudad de Barcelona y las relaciones humanas, sociales y políticas que se crean a partir de estos espacios naturales en la ciudad y las distintas motivaciones de las personas que los trabajan.  

Ver: http://wilweldon.com/

 

AMAL KHIZIOUA, experta en literatura oral y cuentacuentos, Marruecos.

Amal ya ha empezado a dar las herramientas de la oralidad a dos grupos de mujeres de todas las edades y procedencias en Ciutat Vella y Gràcia. El cuento será el centro desde el cual las participantes compartirán valores e imaginarios y devendrá un espacio de empoderamiento y solidaridad.

Ver: http://amal.khizioua.free.fr/

 

DEIRDRE O’MAHONY, artista visual y militante. Irlanda.

Mientras que el cuento es el lugar intangible dónde se encuentran valores universales, un elemente culinario tan común como la patata lleva a Deirdre O'Mahony a revindicar el autocultivo y el valor universal de este tubérculo, que ha salvado a tantas persones del hambre al largo de la historia. Talleres participativos en los cuales se pondrán en común las relaciones simbólicas y cotidianas con la patata, las tradiciones culinarias, los imaginarios, etc. Debido a un problema de última hora Deirdre retrasa su proyecto hasta el mes de mayo de 2015.

 Ver: http://www.deirdre-omahony.ie/

El proyecto Construint veïnatges II está subvencionado por Barcelona Intercultural.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON

"CONSTRUINT VEÏNATGES II" DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

 

MONTAJE INSTALACIÓN JULIA DIERICKX BRAX AL JARDÍN

SÁBADOS 8, 15, 22 y 29 de noviembre. De 14h a 18h

Montaje de la instalación de los retratos de las mujeres de Gràcia en el espacio jardín de Jiwar.  Podéis ver como la artista procede a hacer a el montaje. Entrada libre. Para más información escribidnos a info@jiwarbarcelona.com

 

TALLERES CREACIÓN ANIMACIÓN GIF

DOMINGOS 9, 16, 23 y 30 de noviembre. De 18h a 19h30. Al espacio de creación Jiwar: C. d'Astúries 38, Pral.

Julia Dierickx Brax abre las puertas porque las personas que lo desean puedan participar en la creación de las imágenes que configurarán las animaciones GIF extraídas de los retratos-instalaciones. Para todas las edades (a partir de los 4 años). Previa inscripción a info@jiwarbarcelona.com

 

CONNEXIONES CREATIVAS. BARCELONA Y EL MUNDO

JUEVES, 20 de noviembre a las 18h. HANGAR. Sala Ricson. C. Emília Coranty, 16

Amal Khizioua, conjuntamente con los artistas residentes a Hangar y Jiser Reflexiones Mediterráneas explicará cuáles son las conexiones creativas que se han dado con la ciudad de Barcelona, en tanto que artista de la palabra y la narración. 

 

EL ARTE DE CONTAR DESDE LA TRADICIÓN MARROQUÍ PRESENTACIÓN DE  AMAL KHIZIOUA

LUNES, 24 de novIembre a lAs 19h. Biblioteca Vila de Gràcia, C. Torrent de l'Olla, 104. Entrada libre.

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUINT VEÏNATGES II"

MARTES, 2 de diciembre. 19h. Biblioteca Vila de Gràcia, C. Torrent de l'Olla, 104. Entrada libre.

Los artistas participantes en el proyecto Wil Weldon, Amal Khizioua y Julia Dierickx Brax, presentarán el trabajo llevado a término en Barcelona, sus objetivos iniciales, sorpresas y experiencias.

 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "CONSTRUINT VEÏNATGES II"

MARTES, 9 de diciembre, 19h. OAC Gràcia. Sede del distrito de Gràcia. Plaça de la Vila, 2.

Venid a conocer la documentación gráfica sobre la evolución del proyecto y las experiencias de l@s participantes, colaboradores y l@s artistas. 

 

AGRADECEMOS el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de los compañeros y compañeras del  Casal del Barri Pou de la Figuera, del Espai Jove la Fontana y de la Biblioteca Vila de Gràcia, agradecemos también a Barcelona Intercultural, así como a las numerosas asociaciones y personas que nos han ayudado a divulgar y dar a conocer nuestras propuestas y nos han conectado cuando ha sido necesario con otras personas y entidades. 

---