Header

Veniu a gaudir d'una tarda d'estiu amb l'obra de Min Wong (Austràlia), artista resident a Jiwar

  Dimecres, 24 de juliol de 2013

  18h-21h

  Jardins d'Olokuti, C. d'Astúries 38

  Estació de Metro Fontana

  Min Wong és una artista que indaga sobre la multiculturalitat com a fenomen universal. A través de la seva herència familiar, qüestiona la força dels llaços genealògics i biològics en circumstàncies de desplaçament. Quina és la dinàmica de la desvinculació entre família i cultura?, quina la força del ritual de la memòria com a recurs per al manteniment de la identitat cultural? La seva aposta artística participa del compromís de crear una necessària cultura de la diversitat, a partir de la qual les identitats flueixen i es respecten les unes a les altres.

  CAST Min Wong es una artista que indaga sobre la multiculturalidad como fenómeno universal. A través de su propia herencia familiar cuestiona los lazos geneaológicos y biológicos en circunstancias de desplazamiento. ¿Cuál es la desvinculación entre familia y cultura? ¿Cuál la fuerza del ritual de la memoria como recurso para el mantenimiento de la identidad cultural? Su apuesta artística participa del compromiso de crear una necesaria cultura de la diversidad, a partir de la cual las identidades fluyen y se respetan las unas a las otras.

  ENGL Min Wong is a multidisciplinary artist based in Australia. From her family’s heritage, Min investigates the mechanics of migrant assimilation in order to understand cultural loss, assimilation and the effects of dominant cultures. She is interested in the global agenda of multiculturalism and the responsibility of human security to create a culture of diversity. She is interested in the dynamics of separation from family/culture and the ritual of memory to maintain identity. The strength of genealogical and biological ties in circumstances of cultural displacement is a central theme to her work.