Header

Dimecres, 31 de juliol de 2013

19h30 Espai Jiwar-Jardins d'Olokuti

C. d'Astúries 38 (al costat metro Fontana)

SEEN

Presentació treball final de residència del duo australià Clark-Beaumont 

Seen presenta un nou treball de Clark-Beaumont desenvolupat durant la seva residència d'un mes a Jiwar. Aquests nous treballs reflexionen sober les experiències individuals i intersubjectives de la parella durant la seva estada a Barcelona, i sobretot es centren en les idees que envolten el turisme i la influència de les cultures populars que giren al voltant de les pantalles com Facebook, Instagram i les pel·lícules de Hollywood. 

CAST:

Miércoles 31 de julio. 19h30 Espacio Jiwar-Jardines Ololkuti. C. Asturias 38 (al lado metro Fontana)

SEEN

Presentación del trabajo final de residencia del duo australiano Clark-Beaumont

 Seen presenta un nuevo cuerpo de trabajo de Clark Beaumont desarrollado durante su residencia en Jiwar. Estos nuevos trabajos reflexionan sobre las experiencias individuales e intersubjetivas de la pareja durante su estancia en Barcelona, ​​y sobre todo se centran en las ideas que rodean el turismo y la influencia de las culturas populares que giran en torno a pantallas, como Facebook, Instagram ylas películas de Hollywood.

ENGL:

Wednesdey the 31st of July. 7.30 p.m. Jiwar space- Olokuti's garden. C. Asturias 38 (next to metro Fontana).

SEEN

Final residency work Australian artist duo Clark Beaumont

Seen presents a new body of work by Clark Beaumont developed during their residency at Jiwar. These new works reflect upon the pair's individual and intersubjective experiences during their stay in Barcelona, and particularly focus on ideas sourronding tourism and the impact of popular screen-based cultures, such as Facebook, Instagram and Hollywood films. 

 

www.jiwarbarcelona.com