Josefina Rozenwasser, artista en residència

Josefina és compositora i cantant. Nascuda l’any 1986 a Buenos Aires, Argentina.
Ha realitzat gires per Argentina, Uruguay, Xile, Estats Units, Xina i Corea. L’any 2016, ha realitzat una residència artística al Swatch Art Peace Hotel (Shanghai-Xina), on va treballar el primer àlbum del seu projecte CAUCES que fusiona poesia d’Àsia oriental amb música experimental.
Integra la banda de música llatinoamericana Tía Juanita com a compositora, bandoneonista i cantant. Actualmente es troba component música per a diferents projectes audiovisuals, teatrals i de dansa contemporània.
Durant la seva estada a Jiwar, durà a terme el projecte SOMOS, que consisteix a musicalitzar poemes amb perspectiva de gènere escrits per dones poetes. L’essència del projecte és fusionar aquests poemes amb ritmes llatinoamericans tant tradicionals com contemporanis experimentals, utilitzant instruments tradicionals i mitjans electrònics.
SOMOS comptarà amb material de poetes consagrades però també amb poemes escrites per artistes emergents de diferents llocs del món, que hagin escrit des de diferents èpoques, procurant d’aquesta manera poder sentir veus i escenaris diferents.
Instagram: /josefinarozen/