ARTISTES SELECCIONADES XABACA 2018

Després de la deliberació del jurat i la valoració de les 93 candidatures rebudes per aquesta edició, les dues artistes seleccionades per a la segona edició del projecte són:

Sondos Shabayek, Cairo.

Alaa Satir, Khartoum.

Finalistes:

Mirella Salame, Beirut.

Sara Ali, Khartoum

Khadija El Abyad, Rabat