CONSTRUINT VEÏNATGES_4_ALTERITATS ALTERADES

Nova data final de convocatòria: 17 de juliol de 2016

Veredicte: 1 d’agost de 2016

Convocatòria oberta per a artistes de totes disciplines sense restricció d’edat o nacionalitat

Residència del 14 de novembre al 22 de deseembre de 2016

1 ARTISTA LOCAL

L’artista local rebrà uns honoraris de 500 €

2 ARTISTES INTERNACIONALS

Els artistes internacionals rebran dues beques completes que cobriran el 100% del cost de la residència a Jiwar (amb un valor de 1.456€). En un dels casos, es donarà preferència a una persona que visqui i treballi en un país emergent.

Viatge i manutenció (àpats) no coberts per la beca

ENVIAR CANDIDATURA A info@jiwarbarcelona.com

13256163_1134222523322990_5895503947346656197_n-1                                             Foto: Instal·lació de Fernando Bravo “El naufragi d’Europa, final de trajecte?”
                                             Crèdits: Mireia Estrada G.

CONSTRUINT VEÏNATGES ÉS UN PROJECTE REFLEXIU I PARTICIPATIU SOBRE EL SER I L’ESTAR A LA CIUTAT

4 ANYS CONSTRUINT VEÏNATGES

El projecte “Construint veïnatges” (Making neighbourhood) va néixer l’any 2013 a partir de la col·laboració amb l’organització sud-africana Àfrica Centre en el marc del qual es va acollir en residència l’antropòloga i fotògrafa sud-africana Sydelle Willow Smith amb un projecte anomenat Making neighbourhood que va donar nom a la nostra convocatòria. Des d’aleshores, el projecte compta amb el recolzament del programa Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb Construint veïnatges, Jiwar aposta per una reflexió crítica i creativa de la realitat complexa que suposa compartir la ciutat. El veïnatge com a tronc del nostre projecte d’entitat i com a font d’inspiració s’articula en aquest projecte reflexionant sobre un aspecte cabdal en el món contemporani en el qual la mobilitat ha esdevingut una qüestió universal que capgira referents fins aleshores estables i permanents. Des del desplaçament del turista d’agència a les migracions forçades o l’exili, la mobilitat té múltiples cares que repercuteixen en el sentiment, idea o experiència de la llar i en la pròpia identitat, en el què sóc i qui sóc en una ciutat. Fins avui, s’han acollit 9 projectes en convocatòria internacional entorn al concepte del veïnatge i la llar, conformant un teixit al barri amb reflexions entorn l’espai públic, la migració, les relacions entre els veïns i veïnes o la identitat ciutadana.

El projecte en l’actualitat ha desenvolupat un caràcter propi amb el que elaborar un teixit interciutadà que permet al centre apropar-se al veïnat des d’una perspectiva col·laborativa, transversal i fent que l’art s’empri com a eina de coneixement i d’apoderament social.

EXPOSICIÓ

Durant tres anys (2016 quart any de la convocatòria), el projecte “Making neighbourhood” o “Construint veïnatges”, ha produït una sèrie de treballs que han estat exposats en un espai de concurrència pública com la seu del districte de Gràcia i el Casal del Barri Pou de la Figuera a Ciutat Vella. S’ha volgut d’aquesta manera apropar aquest treball a tots els públics. Tanmateix, considerem que el material generat és prou important com per realitzar una mostra comissariada que permeti trobar el sentit més profund del projecte, desvelant com aquests treballs i les obres que n’han sorgit es retroalimenten d’una edició a una altra i conformen, de manera explícita i profunda, una excavació creativa de qui som i què som en l’espai compartit de la ciutat. L’exposició constarà en plantejar un recorregut elaborat per un comissari amb les millors propostes de les quatre edicions.

Documentació del projecte:

Construint veïnatges_1 (2013)

Article a Art 21 http://blog.art21.org/2014/02/12/translating-a-city-back-to-itself/#.VzYG2deLHhc

Article a The Postcolonialist http://goo.gl/T6hw81

Exposició 2013 https://vimeo.com/157292766

“Construint veïnatges_2” (2014)

Vídeo Wil Weldon hort JIWAR: https://vimeo.com/113391758

“Construint veïnatges_3_Llar” (2015)

Blog del projecte: https://construintveinatges3.wordpress.com/page/3/

 

DEBATS

També és planteja realitzar un cicle de xerrades sobre el tema de les convocatòries tractades, convidant a diversos professionals per a que, a partir dels projectes dels artistes, puguin elaborar un anàlisi entorn a les qüestions investigades per als seleccionats de cada edició, i per tant, posant com a exemple els treballs mostrats a l’espai expositiu proposat. L’exposició és doncs el marc per tal de conformar un seguit de taules de debat tot convidant a professionals de l’àmbit d’actuació que s’ha treballat durant el 2013-14-15-16 i alguns dels artistes participants.  Es dirigirà a públic obert i l’activitat serà gratuïta.

CONSTRUINT VEÏNATGES_4 2016_ALTERITATS ALTERADES

Per la temporada 2016/17 es convida a artistes de múltiples disciplines, a presentar un projecte que investigui entorn al tema anual de la convocatòria 2016 “Alteritats Alterades”

CONTEXT

L’Espanya del govern franquista va dissenyar la seva obertura internacional, convidant personatges com Eva Perón a fer una ruta pel territori del país, amb la finalitat de lloar les grans qualitats de la nació.

És en aquest punt quan el turisme a l’estat es va convertir en un element simbòlic tant pels turistes com pels ciutadans. Per al turisme, Espanya va ser el lloc ideal per estiuejar: barat (el govern de la dictadura va baixar el cost de la pesseta a nivell internacional), platges amb bon clima, tranquil i amb molt potencial paisatgístic. Per als ciutadans espanyols, el turisme va ser una forma de trencar amb les tradicions, descobrint altres realitats. No obstant això, el turisme va esdevenir una necessitat econòmica depenent, que va transformar el territori, la identitat i les relacions amb els símbols que representaven cada espai. Barcelona, ​​una de les ciutats europees més visitades, rep anualment 27 milions de turistes. L’Ajuntament s’ha vist obligat a prendre algunes mesures al voltant del turisme i les seves conseqüències, replantejant el model que afecta els ciutadans de la ciutat Comtal.

 

TEMÀTICA

En la quarta edició de “Construint veïnatges”, Jiwar proposa la temàtica “alteritats alterades” com a eix central de les propostes: turisme de masses, immigració, refugi, ciutadans immigrants de països de rendes altes dibuixen un mapa diferenciat de les relacions entre habitants, repercutint en l’economia i el seu valor simbòlic com a patró global.

Les propostes hauran de tractar el tema “alteritats alterades” en el context de la ciutat de Barcelona i incidint en els processos participatius: veïnat, col·lectius específics, associacions, etc. El projecte proposat per a la present convocatòria ha de mostrar el resultat formal del projecte per a la seva exposició (no obstant això pot variar la seva forma durant el procés.)

DISSEMINACIÓ DEL PROJECTE

L’artista haurà de documentar el projecte i elaborar al final de la seva estada, un informe amb resultat obtinguts mitjançant el projecte així com relatar el procés al blog de Jiwar.

Una exposició de petit format tindrà lloc en un espai públic del barri. Una segona exposició amb els millors treballs de les 4 edicions del projecte tindrà lloc en un espai expositiu convencional.

 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

L’artista haurà de presentar un dossier en format digital amb els següents punts_

_Statement (Màxim 1.000 caràcters sense espais)

_Projecte Proposat (màxim 1.500 caràcters sense espais)

_Justificació Personal del projecte (màxim 1.000 caràcters sense espais)

_Pla D’actuació amb fase de desenvolupament i dates aproximades

_Necessitats Tècniques i objectius específics del projecte

_Máxim 6 imatges orientatives de resultats previstos

_CV Indicant els estudis realitzats, activitats professionals, premis i / o beques obtinguts

_3 Treballs anteriors (per als formats de vídeo proporcionar un enllaç)

_Dades personals (noms i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, any de naixement i lloc de residència).

Els participants hauran d’enviar el dossier segons les bases reguladores de la present convocatòria a jiwar@jiwarbarcelona.com, indicant en l’assumpte de la convocatòria “Construint veïnatges 2016”.

Després de la resolució de la present convocatòria l’1 d’agost  de 2016 (data ampliada després de problemes tècnics amb el servidor), el centre informarà l’artista mitjançant correu electrònic i sol·licitarà una reunió presencial o via telemàtica.

El centre, si així ho considera, podrà posar-se via telemàtica i / o on line en contacte amb el / la participant en cas de dubtes entorn al projecte presentat

 

NOTES

_ Tot el dossier no haurà d’ocupar més de 20 pàgines A4

_El Dossier ha de respectar l’ordre de la presentació de la proposta del punt 3

_El Mida de l’arxiu (en PDF) no haurà d’ocupar més de 6 MB

 

REQUISITS DEL/LA PARTICIPANT

_Podrà presentar-se un / a artista a títol individual

_Una proposta per artista

_ Interès en treballar en col·laboració (treball en grup)

_ Capacitat per treballar en anglès i espanyol (i en l’idioma del grup amb el qual el resident proposi treballar)

1 ARTISTA LOCAL

L’artista local rebrà uns honoraris de 500 €

2 ARTISTES INTERNACIONALS

Dues beques completes per a dos artistes/investigador@s que cobriran el cost de la residència a Jiwar (amb un valor de 1.456€). En un dels dos casos, es donarà preferència a una persona que visqui i treballi en un país emergent.

Menjar i viatge no inclosos en la beca.

 

COMPROMISOS DEL CENTRE

_L’artista serà acompanyat pel curador en el seu procés de producció

_Recolzament i assessorament del / l’artista durant el seu procés de producció, postproducció i exhibició

_Text del curador de la convocatòria anual

_Publicació i difusió digital dels treballs

_Jiwar es reserva els drets de publicar o difondre els resultats del treball mitjançant la pàgina web i / o qualsevol altre mitjà de difusió que sigui considerat.

_Els costs de producció dels i les tres artistes cobriran un màxim de 300 €. c / o

 

DURADA i CALENDARI

5 setmanes. Del 14 de novembre al 22 de desembre de 2016.

Exposició de l’edició 2016 a finals d’any començaments 2017

Exposició dels millors treballs de les 4 edicions 2017 (per determinar)

Cicle de xerrades 2017 (per determinar)

 

COMPROMISOS DEL / LA PARTICIPANT

_L’artista es compromet a lliurar després de la finalització de la residència (data límit 15 de gener de 2016), un informe (4.000 caràcters amb espais inclosos), avaluant els resultats obtinguts mitjançant l’experiència, així com imatges dels resultats formals del projecte.

_L’artista ha d’informar als/ les responsables del centre en cas de qualsevol incidència que afecti el seu compromís amb el projecte, establint un acord entre el / la participant en cas d’abandonament.

_L’artista es compromet a realitzar el projecte proposat sota els terminis acordats.

_En cas que el/la participant realitzi canvis respecte a la proposta inicial que afectin el contingut del projecte o la seva formalització ho ha de comunicar als / les responsables de Jiwar

_Publicar al blog del projecte “Construint veïnatges” de manera regular el treball realitzant durant la residència de l’artista

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

El jurat d’aquesta edició està format per

Thomas Strickland (curador edició 2015)

Daniel Gasol (curador edició 2016)

Mireia Estrada (directora de Jiwar).

 

AQUEST PROJECTE REP EL SUPORT DE:

Llimes_reduides-02

INFORMACIÓ

Jiwar Creació i Societat

c/ d’Astúries 36, 08012 Barcelona

info@jiwarbarcelona.com

Tel. +34 655 41 44 02 / Fax +34 93 238 82 39