Jennifer Lee Wieber és una artista i educadora d’art, consolidada a New Brunswick, Canadà. Treballa a la facultat d’art i disseny (www.nbccd.ca), i forma part dels directors del ConneXion Artist Run Centre.(www.connexionarc.org). “Lingua Franca” és un projecte en el qual està treballant.

L’anglès és una “llengua franca”, però l’habilitat de comunicar-se a través de llenguatges amb una llengua comuna sempre serà un fenomen evolutiu. El terme “Lingua Franca” va ser concebut en el segle XVII per descriure el llenguatge comú usat al mediterrani per comerciar: una barreja entre àrab, francès, espanyol i italià. Jennifer Lee està interessada en la història de les llengües, i particularment en l’anglès i els seus privilegis, que és usat internacionalment.

La província de New Brunswick, Canadà, és l’única oficialment bilingüe a tot el país. Irònicament la nostra denominació no compta per les llengües nadives del territori: Maliseet i Mi’kmaq. La denominació de l’anglès i el francès com a llengües franques a New Brunswick és un fenomen colonial.

La implicació política del llenguatge històric a Barcelona, en particular el català i l’espanyol, relata la política dels llenguatges “oficials” al Canadà. Francès i anglès, i el nacionalisme de Quebec.

Cadascú de nosaltres te una història personal amb el llenguatge que descriu la nostra família, trajectòria, el nostre lloc de naixement i els fluxos migratoris. “LINGUA FRANCA parlada aquí” és un procés de documentació sobre la comunicació i la història del llenguatge. Una conversació del temps.